วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่7) 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่7) 2552

ดาวน์โหลด
กค กวพ 0408 ว 155.pdf

ระเบียบฯพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552.pdf

ระเบียบฯ พัสดุ 2535.pdf

สรุประเบียบพัสดุ _ฉ7_ พ.ศ.2552.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น